Duurzaam reizen

Duurzaam reizen

Verbeteren lokale leefomstandigheden

Duurzaam reizen met Fair Mundo Travel

Waarom duurzaam reizen?

De natuur en cultuur van een bestemming zijn niet gebaat bij massatoerisme. Vandaar dat Fair Mundo Travel zich bewust heeft gespecialiseerd in duurzame reizen met een kleinschalig karakter. Kleinschaligheid spreidt de belasting op natuur en cultuur. En ervaring heeft geleerd dat kleinschalig toerisme beter is te combineren met natuurbehoud en verbetering van de leefomstandigheden van de lokale bevolking. Toerisme heeft positieve en negatieve effecten op milieu, natuur en lokale bevolking. Aan de ene kant worden lokale natuur en cultuur verstoord en wordt het milieu vervuild. Aan de andere kant zorgt toerisme voor inkomsten op de bestemming waardoor geïnvesteerd kan worden in educatie, gezondheidszorg, werkgelegenheid en natuurbehoud. Reizen van Fair Mundo Travel vergroten de positieve en verkleinen de negatieve gevolgen. Wij pretenderen niet een oplossing te hebben voor alle problemen. Wel bieden we de mogelijkheid om te genieten van een heerlijke vakantie die het milieu en de natuur zo weinig mogelijk belast en die ten goede komt aan de lokale economie en bevolking. Wij onderscheiden ons door duurzame, verantwoorde en betrokken reizen. Er staan voor ons twee uitgangspunten:

 • Duurzame economische ontwikkeling van de bestemming door empowerment van de lokale bevolking
 • Beperken van de belasting van het milieu, de natuur en het cultureel erfgoed

Duurzaam reizen: wat kan ú betekenen?

Als u uw reis door Fair Mundo Travel laat organiseren,draagt u bij aan een betere leefomgeving van de lokale gemeenschap. Wij stellen onze reizen zo samen dat alle klanten hieraan bijdragen. U hoeft hier niets speciaals voor te doen of te laten. Wij selecteren de partners op onze bestemmingen op basis van onder andere hun integriteit en betrokkenheid bij de natuur en de lokale bevolking. Daar waar mogelijk kiezen wij voor bedrijven die voldoen aan criteria voor verantwoorde, duurzame reizen. Eerlijk is eerlijk: dit lukt niet in álle situaties. Wel streven wij naar het maximaal haalbare. In de praktijk houdt dit in dat minimaal 80% van uw verblijf en activiteiten wordt uitgevoerd door bedrijven die wel aan die criteria voldoen. Door te reizen met Fair Mundo Travel wordt de lokale economie gestimuleerd, educatie, hygiëne en leefomstandigheden worden verbeterd en door het toerisme kan goed natuurbeheer worden gefinancieerd. Uw reis met Fair Mundo Travel helpt; u maakt dus echt verschil!

In sommige reizen kunt u zelf de positieve gevolgen van toerisme ervaren. Bijvoorbeeld als u een traditionele kookcursus volgt, van gospel-muziek geniet tijdens een townshiptour of een jazz-workshop volgt. Ook is het mogelijk om tijdens uw reis een project te bezoeken, zoals een craft art centre, een klein ziekenhuis, een dansschool of kunstenaars. Maar dergelijke activiteiten zijn geen voorwaarde om met uw reis een bijdrage te leveren aan de verbetering van lokale leefomstandigheden. Fair Mundo Travel staat voor fair trade en biedt haar leveranciers een eerlijke prijs voor de geleverde producten en diensten.

Ons doel van duurzaam reizen

Het doel van Fair Mundo Travel is het samenstellen en verkopen van verantwoorde en betrokken reizen, die onvergetelijke reiservaringen zijn voor klanten en die bijdragen aan een betere leefomgeving.

We hanteren onderstaande criteria voor agenten, accommodatieverschaffers en recreatieaanbieders:

 • Een kopie van het duurzaam toerisme beleid van de organisatie
 • De organisatie heeft waar mogelijk lokale medewerkers in dienst
 • De organisatie werkt waar mogelijk met lokale producenten en dienstverleners
 • De activiteiten van de organisatie ondersteunen de lokale economie en/of bevolking
 • De organisatie treft maatregelen om eventuele schade aan het milieu, wildlife en maritieme ecosystemen te beperken
 • De organisatie participeert in een of meerdere lokale sociale en/of natuur(behoud)projecten, die de lokale gemeenschap en/of omgeving ten goede komen
 • Vanzelfsprekend eisen wij van onze lokale leveranciers dat ze geen kinderen onder de 15 jaar in dienst hebben.

Onze voorkeur gaat uit naar kleinschalige accommodaties, activiteiten en projecten. We werken zoveel mogelijk samen met erkende organisaties op het gebied van fair trade en duurzaamheid, zoals Fair Trade Tourism, Eco Awards Namibia, Conservation Tourism in Namibia en Eco Tourism Botswana.

Onze criteria voor toeleveranciers bewaken het duurzame karakter van de 'ingekochte' vakantieonderdelen. We realiseren duurzame reizen ook door:

 • Potentiële klanten te informeren over haar missie
 • Klanten tips en adviezen te geven om milieu, natuur en cultureel erfgoed zo weinig mogelijk te belasten
 • Klanten tips te geven om watergebruik op de bestemming te beperken
 • Klanten tips te geven over lokale diensten, zoals restaurants, winkels, markten
 • Klanten te stimuleren om de schadelijke uitstoot van hun vluchten te compenseren

 Wat doet Fair Mundo Travel nog meer? 

 • Faciliteren en stimuleren thuiswerken waardoor vervuilend woon-werk verkeer sterk wordt beperkt
 • Scheiden van afval
 • Gebruik van groene stroom
 • Gebruik van gerecycled papier dat chloorvrij en zonder toevoeging van optische witmakers of kleurpigmenten is geproduceerd
 • Standaard compensatie van CO2-uitstoot van alle vluchten van medewerkers van Fair Mundo Travel
 • Een deel van de winst komt ten goede aan een of meerdere lokale projecten