Stichting Garantiefonds Reisgelden

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-regeling vallen de door Fair Mundo Travel B.V. georganiseerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Meer informatie vindt u op www.sgr.nl.