Over privacy en cookies

Bij Fair Mundo Travel creëren we onvergetelijk reizen voor onze klanten. We zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de persoonsgegevens die u met ons deelt. U kunt erop vertrouwen dat we uw privacy beschermen. In dit document laten we u weten welke gegevens we verzamelen, met welk doel we dit verzamelen, met wie wij deze gegevens delen, hoe we uw privacy beschermen en hoe u mogelijk de verzamelde gegevens kunt wijzigen.

Identiteit
Fair Mundo Travel is een reisorganisatie gespecialiseerd in verantwoorde en duurzame reizen naar Afrika. We zijn gevestigd op:
E. Tesschenmacherstraat 43
7415 CS Deventer
Nederland

De persoonsgegevens die we verzamelen

Als u informatie of een offerte aanvraagt bijvoorbeeld via de website, per e-mail, per telefoon, per skype, per WhatsApp, per sms, via sociale media of persoonlijk, kunnen we de volgende gegevens opslaan:

 • naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres
 • passagiersinformatie, paspoortgegevens en gegevens van andere identiteitsdocumenten
 • reisgezelschap
 • verzekeringsgegevens
 • eventueel relevante medische gegevens en/of speciale wensen, zoals dieet, religie of beperking
 • voorkeuren, interesses en activiteiten
 • overige gegevens die van belang zijn om een offerte voor u te kunnen maken, zoals gewenste bestemming en eerder gemaakte reizen

Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief kunnen we de volgende gegevens opslaan:

 • naam, e-mailadres

Als u een reis boekt kunnen we de volgende gegevens opslaan:

 • naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres
 • passagiersinformatie, paspoortgegevens en gegevens van andere identiteitsdocumenten
 • reisgezelschap
 • verzekeringsgegevens
 • eventueel relevante medische gegevens en/of speciale wensen, zoals dieet, religie of beperking
 • voorkeuren, interesses en activiteiten
 • overige gegevens die van belang zijn om de reis voor u te organiseren

Als u gebruik maakt van onze websites of mobiele apps kunnen we de volgende gegevens opslaan:

 • informatie over uw surfgedrag op onze websites en mobiele apps
 • informatie over uw klikgedrag bij advertenties, ook wanneer deze getoond worden op de websites van andere organisaties
 • informatie over de manier waarop uw toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en informatie van uw browser
 • voorkeuren, interesses en activiteiten

Als u een klacht uit over de reis kunnen we de volgende gegevens opslaan:

 • naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres
 • reisgezelschap
 • verzekeringsgegevens
 • de afgenomen reis
 • betalingsgegevens
 • de klacht
 • overige informatie die u vermeldt in de klacht

Als u meedoet aan promoties, wedstrijden, enquêtes, vragenlijsten kunnen we de volgende gegevens opslaan:

 • persoonsgegevens die u verstrekt indien u ons contacteert via e-mail, post, telefoon of sociale media, zoals naam, gebruikersnaam en contactgegevens.
 • gegevens van e-mails en andere digitale berichten
 • uw feedback en beoordelingen en deelname aan klantenonderzoeken en/of vragenlijsten.

Andere bronnen van persoonsgegevens

 • we kunnen persoonsgegevens gebruiken uit andere bronnen, zoals gespecialiseerde bedrijven die informatie verstrekken, partners en openbare registers
 • uw verzekeringsmaatschappij, hun agenten en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en bijzondere categorieën persoonsgegevens met ons uitwisselen indien wij/zij namens u of in het belang van andere klanten of in een noodgeval moeten optreden
 • als u via sociale media toegang krijgt tot onze websites en online diensten, stemt u ermee in uw gebruikersgegevens met ons te delen. Dit zijn bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, locatie en alle andere informatie die u vrijwillig met ons deelt.

Door u aangeleverde persoonsgegevens van anderen

 • we verwerken door u aangeleverde persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van medereizigers
 • als u persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet u zeker zijn dat zij hiermee instemmen en u toestaan deze informatie te verstrekken. U moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.

Het gebruik van uw persoonsgegevens

Om de door u gewenste reizen, producten en diensten te organiseren, te boeken en te leveren
We verwerken uw persoonsgegevens om de door u gewenste reizen, producten en diensten te offreren, organiseren, te boeken en te leveren en om u te kunnen helpen met eventuele terugbetalingen, klachten of toekomstige boekingen.

Om onze producten, diensten en bedrijfsactiviteiten te beheren en te verbeteren
We kunnen persoonsgegevens gebruiken om onze producten, websites, mobiele apps en andere diensten te kunnen beheren en verbeteren.
We kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten en in het kader van verzekering en medische zorg.
We kunnen persoonsgegevens gebruiken voor marktonderzoek en interne onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en om ons productaanbod, onze diensten, IT-systemen, knowhow en communicatie te ontwikkelen en te verbeteren.
We kunnen u vragen uw reiservaringen per e-mail, post of via onze website met ons te delen. Deze reviews gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast wordt de review op onze website geplaatst. U kunt zelf aangeven of en zo ja, welke naam/namen op de website geplaatst mogen worden. Andere persoonsgegevens zullen nooit in de review worden vermeld. De review kan op onze social mediakanalen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, worden geplaatst. We zullen dan uitsluitend de voornaam/namen vermelden, tenzij u heeft aangegeven dat deze niet mogen worden vermeld.

Om met u te communiceren
Om u goed van dienst te kunnen zijn, maken we gebruik van persoonsgegevens om met u te communiceren bijvoorbeeld via e-mail, sociale media, per post of telefonisch. Wij maken gebruik van een CRM- en boekingssysteem voor het offreren, organiseren, boeken en leveren van onze reizen, producten en diensten. In dit systeem worden onder ander persoonsgegevens, gegevens over uw informatie- en offerteaanvragen, gegevens over uw reizen, betalingsgegevens, schriftelijke communicatie en notities van telefoongesprekken verwerkt.

Om gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen
We willen ervoor zorgen dat eventuele marketingberichten over onze producten en diensten, zoals een nieuwsbrief of online advertentie, aansluiten bij uw interesses. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om na te gaan welke reizen, producten, diensten en informatie u het meest zullen interesseren. Zo kunnen we onze communicatie op u afstemmen zodat u informatie of een offerte ontvangt die voor u relevant en interessant is.
Op basis van uw surfgedrag en boekingen kunnen we gepersonaliseerde aanbiedingen sturen en diensten verstrekken.
Als u informatie of een offerte aanvraagt, bij ons boekt of registreert, vragen we of u marketingberichten wilt ontvangen. Als u geen marketingberichten meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw voorkeuren te allen tijde online, telefonisch of schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) aanpassen.

Het delen van persoonsgegevens
Fair Mundo Travel zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

Het delen van persoonsgegevens met leveranciers en partners
Om de door u gewenste reizen, producten en diensten te offreren, te organiseren, te boeken en te leveren, kunnen we uw persoonsgegevens delen met de aanbieders van (reis)diensten, zoals luchtvaartmaatschappijen, accommodatieverschaffers, autoverhuurders, gidsen, vertegenwoordigers, DMC's, lokale agenten, verzekeringsmaatschappijen.
We maken gebruik van leveranciers voor bijvoorbeeld CRM-systeem, boekingssysteem, boekhoudsysteem, e-mailsystemen, datasharingdiensten, communicatiediensten, infrastructuurdiensten, IT-diensten, betalingsdiensten, marketing en marktonderzoek.
We delen uitsluitend de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om ons en u hun diensten te kunnen aanbieden.

Het delen van persoonsgegevens met regelgevende instanties
Wanneer u naar het buitenland reist, zijn we soms verplicht (omdat de overheidsinstanties op de plaats van vertrek en/of aankomst dit vereisen) uw persoonsgegevens vrij te geven en te verwerken in het kader van grenscontrole, immigratie, veiligheid en terreurbestrijding, of voor eender welk ander doeleinde dat toepasselijk wordt geacht.
We kunnen de minimaal vereiste persoonsgegevens met andere openbare instanties delen als dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Het delen van persoonsgegevens met een derde land of internationale organisatie buiten de EU
Wanner uw reis plaatsvindt buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale (reis)dienstverleners buiten de EU. De (reis)dienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land. 

Het beschermen van uw persoonsgegevens
We weten hoe belangrijk het is om uw persoonsgegevens te beschermen. We treffen dan ook passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
De veiligheid van uw gegevens hangt ook van uzelf af. Zo dient u er bijvoorbeeld voor te zorgen bepaalde gegevens, zoals een wachtwoord die we u hebben gegeven of die u zelf heeft gekozen, vertrouwelijk blijven.
Fair Mundo Travel kiest zorgvuldig welke leveranciers ze gebruikt voor haardienstverlening. De leveranciers hebben, naar oordelen van Fair Mundo Travel, gedegen eigen maatregelen getroffen om privacy en veiligheid van uw gegevens te bewaken. Zo wordt er bij het inloggen van het CRM-systeem en de website een twee-weg-authenticatie gehanteerd en is ons lokaal internetnetwerk beveiligd. 

Het bewaren van uw persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het verrichten van de werkzaamheden en diensten die worden opgesomd in deze Privacyverklaring en/of voor de naleving van de wet- en regelgeving. Na afloop van deze periode, zullen we uw persoonsgegevens veilig verwijderen. Als de gegevens na deze periode nodig zijn voor analytische, historische of andere legitieme zakelijke doeleinden, zullen we passende maatregelen nemen om deze gegevens te anonimiseren.

Over cookies en soortgelijke technologieën
Fair Mundo Travel maakt gebruik van functionele cookies om de website (beter) te laten werken. We gebruiken analytische cookies bijvoorbeeld om geanonimiseerd te onderzoeken welke webpagina’s bezocht worden, waar de bezoekers vandaan komen, welke zoekopdrachten tot conversie leiden. Desgewenst kunt u uw browser zo instellen dat u tijdens het bekijken van de website geen cookies gebruikt. Het is mogelijk dat de website dan niet meer optimaal functioneert.

Links naar andere websites
Onze websites, mobiele apps en andere communicatiemiddelen kunnen links bevatten naar websites die worden beheerd door andere organisaties met eigen privacyverklaringen. Gelieve hun voorwaarden en privacyverklaring altijd zorgvuldig door te nemen voordat u persoonsgegevens verstrekt op websites van andere organisaties.

Sociale Media
Onze websites, mobiele apps en andere communicatiemiddelen kunnen functies bevatten voor sociale media zoals Facebook, Twitter, Google+ en Pinterest, die eigen privacyverklaringen hebben. Gelieve hun voorwaarden en privacyverklaring altijd zorgvuldig door te nemen voordat u persoonsgegevens verstrekt op websites van andere organisaties.

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens enkel als aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

We hebben uw toestemming
We hebben uw toestemming, bijvoorbeeld door het invullen van een offerteaanvraag formulier of het aanmaken van een account.

Het is nodig uw gegevens te verwerken om te voldoen aan uw informatie- of offerteaanvraag
We verwerken uw gegevens om te voldoen aan uw informatie- of offerteaanvraag, bijvoorbeeld om op basis van uw reiservaringen een passende offerte op maat samen te stellen.

Het is nodig uw gegevens te verwerken voor de uitvoering van uw offerte of reisovereenkomst
We verwerken uw gegevens om reizen of andere producten en diensten te organiseren, boeken, leveren, bijvoorbeeld op basis van de offerte of reisovereenkomst of voor de voorbereiding of uitvoer van uw reis.

We moeten voldoen aan een wettelijke verplichting
We verwerken uw gegevens om wettelijke verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld wettelijke plichten voor de financiële administratie.

Ter bescherming van uw belangen of die van iemand anders
We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld in een noodgeval. Uw verzekeringsmaatschappij, hun agenten en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en bijzondere categorieën persoonsgegevens met ons uitwisselen indien wij/zij namens u of in het belang van andere klanten of in een noodgeval moeten optreden

De verwerking van uw gegevens is in ons legitieme belang en deze belangen zijn niet ondergeschikt aan uw belangen of rechten
We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld om na te gaan welke reizen, producten, diensten en informatie u het meest zullen interesseren. Zo kunnen we onze communicatie op u afstemmen zodat u informatie of een offerte ontvangt die voor u relevant en interessant is.

Inzage van gegevens
U kunt een verzoek indienen bij Fair Mundo Travel om inzage te verkrijgen in de persoonlijke gegevens die we van u hebben. Ook is het mogelijk om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, tenzij we deze gegevens dienen te bewaren vanuit wettelijke verplichtingen of juridische doeleinden. Tevens kunnen onredelijke verzoeken worden geweigerd. Dit kunnen verzoeken zijn die buitenproportioneel menselijk handelen van de medewerkers vragen of bijzondere technische inspanningen teweegbrengen.
Gelieve uw schriftelijke verzoek te richten aan:
Fair Mundo Travel
E. Tesschenmacherstraat 43
7415 CS Deventer
info@fairmundotravel.nl

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring is met zorg samengesteld. We kunnen deze Verklaring aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.
Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2019