Project Travel for Impact

Projecten in Afrika

Travel for Impact

Neem contact met ons op

Travel for Impact

Travel for Impact is gevestigd in Maun, Botswana. Fair Mundo Travel steunt verschillende projecten van Travel for Impact.

Travel for Impact omvat diverse initiatieven die met name kwetsbare vrouwen en kinderen hulp bieden. Twee belangrijke initiatieven zijn:

Bana Ba Letsatsi

Bana Ba Letsatsi is een dagopvangcentrum. Het biedt een veilige plek voor weeskinderen en kwetsbare kinderen. De kinderen krijgen ondersteuning in de vorm van begeleiding, onderwijs, vaardigheidstrainingen, dagelijkse maaltijden, sport, kleding, vervoer en medische zorg.

Zo runt Bana Ba Letsatsi een programma voor voor- en vroegschoolse opvang, waarbij kinderen via particuliere kleuterscholen in de omgeving worden gesteund. Ook de ontwikkeling van de jeugd staat in de aandacht. Oudere kinderen krijgen een beroepsopleiding, waaronder loodgieterswerk, metselen en koken. Deze kinderen worden ook begeleid bij het vinden van werk.

Women against Rape

Women Against Rape (WAR) is opgericht als reactie op geweld tegen vrouwen en kinderen. De strategieën van WAR zijn gericht op het aanpakken van de sociale kwesties die bijdragen aan misbruik van vrouwen en kinderen door psychosociale begeleiding, onderdak, onderwijs, belangenbehartiging en empowerment aan te bieden. Er wordt psychosociale begeleiding geboden aan slachtoffers van gender gerelateerd geweld en hun families. Om tot de kern van het probleem te komen, biedt WAR ook begeleiding en rehabilitatie aan daders. 

Op scholen ondersteunt WAR, via Students Against Rape (SAR), voorlichting en bewustmaking op het gebied van seks, gender, machtsgebruik, gezondheid en toegang tot mensenrechten. Ook biedt WAR juridische bijstand. WAR heeft een anoniem opvangcentrum dat kwetsbare vrouwen en kinderen een toevluchtsoord biedt in geval van nood.

Travel for Impact draagt bij aan de volgende Sustainability Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties:

Ondersteuning door Fair Mundo Travel

Als u uw reis naar Botswana of Zimbabwe bij Fair Mundo Travel boekt, dragen wij 1 USD per persoon per nacht van onze winst af aan Travel for Impact. Zo steunen wij en u, samen met onze lokale agent, Travel for Impact-projecten in Botswana.

Andere Afrika-projecten die wij steunen

Impressies van Travel for Impact