Project Tshwaranang

Projecten in Afrika

Stichting Tshwaranang

Neem contact met ons op

Stichting Tshwaranang

Fair Mundo Travel heeft Stichting Tshwaranang Nederland gesteund. Tshwaranang betekent ‘Houd elkaar de handen vast' of ‘Laten we de handen ineen slaan'. De stichting zamelt geld en goederen in voor aidsprojecten in Zuid-Afrika.

De directe aanleiding van het oprichten van de stichting waren de gedreven verhalen en inzichten van Trees en Henny Stege. De Stege's hebben in 2001, na hun vervroegde pensionering, have en goed in Nederland achter zich gelaten, zijn in Pretoria gaan wonen en wilden vanuit die plek zich feitelijk in gaan zetten voor deze kwetsbare en zeer snel groeiende groep van aids-slachtoffers.

De meeste projecten van Stichting Tshwaranang vinden plaats in Ivory Park. Dit is een groot woongebied ten noorden van Johannesburg, waar ongeveer 1 miljoen mensen leven. De meeste mensen wonen in huisjes van golfplaat en plastic en men heeft nauwelijks of geen beschikking over water, elektra, bestrating of goede beschutting. Aids is inmiddels een enorm probleem.

Soepkeuken ‘Supa di Mama'

In juni 2008 is gestart met een soepkeuken in Ivory Park. Vele ouderen, weeskinderen en kindgezinnen hebben ongelooflijk te lijden onder de enorm stijgende voedselprijzen. Vooral ouderen die vaak voor de kleinkinderen zorgen, redden het niet; olie en basisvoedsel zijn simpelweg voor hen niet meer te betalen. Supa di Mama voorziet deze mensen twee keer per week van een simpele maar voedzame maaltijd. De oudere gasten ontvangen rond 13.00 uur een maal, de schoolkinderen sluiten om 14.00 uur aan.

Een vijftal dames wierp zich direct op als vrijwilligster. Zij koken en praten met de mensen, lachen, dansen en gezamenlijk worden er gymnastiek-oefeningen gedaan. De meeste mensen zijn meestal al vanaf 11 uur aanwezig, helpen elkaar met problemen, wisselen ervaringen uit, delen verdriet en vreugde en staan elkaar met raad en daad bij. Zo heeft de soepkeuken een veel bredere functie gekregen dan van te voren is ingeschat. 

Onze steun ging uit naar de basis levensbehoeften. We hebben maaltijden voor de soepkeuken Supa di Mama gefinancierd. Het soepkeuken-project is inmiddels verzelfstandigd en wordt geheel gerund door de lokale bevolking.

Oogkliniek Ke A Bona

Omdat naast voedsel onderwijs cruciaal is voor de ontwikkeling van een gemeenschap heeft Fair Mundo Travel bijgedragen aan oogkliniek Ke A Bona. Veel kinderen hebben oogproblemen, verlaten school daardoor vroegtijdig en verliezen daarmee hun toekomstperspectief. Door kinderen te sponsoren en brillen aan te schaffen, hebben we kunnen bijdragen aan zonnigere toekomst.

Andere Afrika-projecten die wij steunen

Impressies van Stichting Tswaranang