CO2 compensatie houtskoolovens

100% CO2-compensatie van de hele reis

Efficiënte houtkoolovens

Neem contact met ons op

CO2 compensatie biogas

100% CO2-compensatie van de hele reis

Biogasinstallaties

Neem contact met ons op

Volledige CO2 compensatie

Van alle reisonderdelen die bij ons zijn geboekt, compenseren wij 100% de CO2 uitstoot. Dit betekent dat de CO2 uitstoot van het vervoer en het verblijf op de bestemming worden gecompenseerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat toerisme belangrijke positieve gevolgen heeft voor mens, natuur en cultuur. Maar we willen onze ogen zeker niet sluiten voor de negatieve gevolgen. Ons Duurzaam Beleid heeft drie pijlers: Reduceren, Compenseren en Stimuleren. Negatieve gevolgen van toerisme reduceren waar het kan en anders compenseren; de positieve impact van toerisme stimuleren.

Volledige -dus 100%- CO2 compensatie van uw geboekte reis

Wij compenseren standaard 100% van de CO2 uitstoot van alle reisonderdelen die bij ons zijn geboekt. Vanzelfsprekend compenseren we ook de CO2 uitstoot van alle inkoop- en inspectiereizen van onze medewerkers.

Hoe werkt CO2 compensatie?

Voor de compensatie van CO2 uitstoot werken wij samen met GreenSeat. We zorgen dat dezelfde hoeveelheid CO2 die uw vakantie uitstoot ergens anders op de wereld wordt gereduceerd. Op deze manier blijft de totale hoeveelheid CO2 gelijk.

De totale CO2 uitstoot van uw reisonderdelen wordt berekend. Door te investeren in de CO2 compensatie projecten wordt de CO2-uitstoot ter plaatse van dat project verminderd. Bijvoorbeeld door te investeren in efficiënte houtkoolovens of in een biogasproject. Per saldo blijft de CO2 in de atmosfeer dus gelijk.

Bovendien krijgen families in ontwikkelingslanden door de projecten toegang tot duurzame energie. Daarmee worden hun leefomstandigheden aanzienlijk verbeterd.

Als u met Fair Mundo Travel reist, draagt u direct bij. Niet alleen voorkomt u een toename van CO2 in atmosfeer, u draagt ook bij aan het verbeteren van omstandigheden van de lokale bevolking.
In welke CO2-compensatie projecten investeren wij?

Via GreenSeat investeren we in duurzame energieprojecten die zorgen dat dat de hoeveelheid uitgestoten CO2 van uw vakantie op een andere plek wordt voorkomen.

1. Efficiënte houtskoolovens in Afrika

In Afrika kookt ongeveer 94% van de huishoudens op het platteland op open vuur. Hier is veel hout voor nodig.

Deze overmatige houtkap leidt tot ontbossing. Dit heeft verstrekkende negatieve gevolgen voor de omgeving. Een belangrijke zuurstofproducent gaat verloren maar er komt ook eeuwenoude koolstof vrij die ligt opgeslagen in de bosbodem. Dit zal de opwarming van de aarde alleen maar versnellen.

Ontbossing zorgt er voor dat de bodem minder goed water vasthoudt, met overstromingen en erosie tot gevolg. Door ontbossing raken ecosystemen ontregeld waardoor dieren en planten kunnen verdwijnen.

Wereldwijd hebben ongeveer 2,6 miljard mensen geen toegang tot schone energie. Zij moeten vaak op open vuur koken en worden daarbij telkens aan rook blootgesteld. Dit veroorzaakt veel gezondheidsklachten, met name Household Air Pollution (HAP). In ontwikkelingslanden sterven jaarlijks circa 4 miljoen mensen aan de gevolgen van HAP.

In samenwerking met de lokale bevolking zijn daarom efficiënte houtskoolovens ontwikkeld. Er hoeft minder tijd te worden besteed aan het verzamelen van brandhout, waardoor er meer tijd is voor werk buitenshuis en aandacht voor kinderen.  De houtskooloven bespaart een familie ongeveer USD110 per jaar. Door het gebruik van één houtskooloven is per jaar 390 kilogram houtskool minder nodig ten opzichte van koken op open vuur. Behalve dat er minder hout nodig is, hebben de efficiënte ovens ook een veel minder vervuilende uitstoot.

De ovens gaan klimaatverandering tegen en verbeteren tegelijkertijd de situatie voor de lokale bevolking. Concreet draagt efficiënte houtkoolovenproject bij aan de volgende Sustainability Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties:

2. Biogas in Afrika

Veel mensen in de landelijke gebieden van Afrika hebben geen beschikking over gas en elektriciteit. De gezinnen bereiden hun maaltijd op open houtvuur, vaak in huis. Koken met hout is slecht voor het milieu en bovendien heel schadelijk voor de gezondheid. Een eigen biogasinstallatie kan voor deze gezinnen de oplossing zijn. Een eenvoudige biogasinstallatie kan al functioneren als een gezin beschikt over minimaal twee stuks vee. Een dergelijke installatie levert voldoende gas voor een kooktoestel en een lamp.

Op het land van het gezin wordt een biogasinstallatie gebouwd. De mest van het eigen vee wordt verzameld en in de installatie gestopt. In de installatie wordt de mest ‘opgegeten’ door bacteriën, waardoor biogas ontstaat. Dit gas wordt naar het aangrenzende huis geleid, waar het voor koken en verlichting wordt gebruikt. De verwerkte mest – bioslurry – die achterblijft, is een vruchtbare meststof.

Lokale ondernemers worden opgeleid in de bouw en het onderhoud van de biogasinstallatie. Gezinnen investeren zelf in de aanschaf van een installatie en worden daarbij ondersteund door het project. Voor de overige kosten wordt vaak gebruik gemaakt van microfinanciering. Deze investering is binnen een paar jaar weer terugverdiend. Het project maakt schone energie bereikbaar voor Afrikaanse gezinnen op het platteland.

Het biogasinstallatieproject draagt bij aan de volgende Sustainability Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties:

Keurmerk CO2 compensatie projecten

Om te kunnen spreken van het compenseren van CO2-uitstoot is het belangrijk dat wordt gemeten hoeveel CO2 uitstoot een project voorkómt. Daarom worden alle projecten van GreenSeat gecontroleerd door onafhankelijke, erkende bureaus. Als een project gecontroleerd en goedgekeurd is, wordt elke ton CO2 genummerd. Dit heet een CO2-credit. Elke credit staat dus voor een gecontroleerde afname van duizend kilo CO2 in de atmosfeer (Verified Emission Reductions: VER’s).

Internationaal erkende bureaus die door de Verenigde Naties zijn aangewezen, controleren of een project volgens de regels is opgezet en aan de regels voldoet. Deze regels tezamen vormen een standaard. GreenSeat werkt alleen met de standaarden die internationaal de strengste eisen hebben, zogeheten Verified Carbon Standard (VCS) en Gold Standard. Het feit dat ze voldoen aan de strengste internationale criteria betekent dat "onze" projecten additioneel, meetbaar, permanent en verifieerbaar zijn en een positieve bijdrage leveren aan de leefomstandigheden van de lokale bevolking 

GreenSeat is een onderdeel van Climate Neutral Group, die organisaties ondersteunt met klimaatneutraal ondernemen. Climate Neutral Group is lid van The International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA). Deze internationale coalitie zet zich in voor een transparante en kwalitatieve CO2 compensatiemarkt.